Naziv projekta: Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja- PARTNER NET II

 

Programski okvir: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020/ Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III

 

Nositelj: Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

 

Partneri u projektu: Centar za poduzetništvo Osijek, HGK- Županijska komora Osijek, HZZ-Regionalni ured Osijek

 

Ciljevi projekta: Projektom "Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja- PARTNER NET II" želi se utjecati na jačanje

kompetencija nezaposenih osoba radi povećanja njihove zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje

vlastitog poduzetništva i samozapošljavanja te povećanje operativnih kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

OBŽ. Aktivnostima edukacije/osposobljavanje/mentoriranja bit će obuhvaćeno cca 340 korisnika i 33 članice Lokalnog

partnerstva.

 

Ključne aktivnosi: priprema i provedba programa osoposobljavanja i usavršavanja za nezaposlene osobe; aktivnosti

edukacije, informiranja i savjetovanja nezaposlenih osoba o poduzetništvu te pružanje podrške nakon otvaranja

poduzeća; akivnosti usmjerene na integrirani razvoj, umrežavanje i funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

OBŽ, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom.

 

Trajanje projekta: 14.05.2018. - 13.11.2020.

Vrijednost projekta: 1.967.509,56 HRK

  

Partnesrtvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET II 

 

Nositelj projekta je Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko – baranjske županije, a partneri na projktu su Centar za poduzetništvo Osijek, HGK – Županijska komroa i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

Osijek i HZZ Regionalni ured Osijek. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.967.509,56 kuna što se u potpunosti financira kao bespovratno sredstvo iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 

Projekt traje 30 mjeseci u razdoblju od 14. svibnja 2018. do 13. studenog 2020. godine.

 

Cilj projekta je utjecati na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba radi povećavanja njihove zapošljivosti, stjecanje znanje potrebnih za pokretanje vlastitog poduzetništva i samozapošljanjvanje te povećanje operativnih kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije.

 

Ciljne skupine projekta su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kako je definirano županijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala, učenici srednjih škola, predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavnaje OBŽ i zaposlenici institucija članova LPZ OBŽ.

 

U sklopu projekta održat će se sljedeće aktivnosti:

 • Edukacija za njegovateljice
 • Edukacija za voditelja EU projekata
 • AutoCad edukacija
 • PHP akademija
 • PHP i Magento edukacija
 • Edukacija o osnovama poduzetništva
 • Individaulano savjetovanje za buduće poduzetnike
 • Edukacija za buduće poduzetnike – razrada poslovne ideje
 • Usloga mentoriranja poduzetnika početnika
 • Izrada brošure „Osnove poduzetništva“
 • Identificiranje potreba popoduztnika, deficitarnih zanimanja, potrebnih zanja, vještina i kompetenijca kod budućih zaposlenika
 • Edukacija članova LPZ

 

Očekivani rezuktati projekta:

 • Podizanje razine postojećih zanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, radi veće zapošljivosti
 • Umanjivanje nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada
 • Stjecanje znanja o poduzetništvu radi pokretanja vlastitog posla i samozapošljavanja
 • Podizanje svijesti o poduzetništvu kod učenika srednjih škola s intencijom rane intervencije na tržištu rada

 

 

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top