Naziv projekta: Zelene staze Dunava i Drave

 

Programski okvir: OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020; Prioritetna os 6"Zaštita okoliša i održivost resursa";

Investicijski prioritet 6c "Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine; Specifični cilj 6c2

"Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baština".

Nositelj: Općina Erdut

 

Partneri u projektu: Grad Belišće, J.U. Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima

Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica općine Erdut, Kajak kanu klub Aljmaš, Turistička zajednica Grada

Belišća, Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

 

Ciljevi projekta: Projekt je temeljen na prirodnim vrijednostima, a uspostavom novih pješačkih staza i infrastrukture

doprinijeti će se održivom korištenju prirodne baštine, povećanju privlačnosti područja i obrazovnog kapaciteta uz

razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i promociji zaštićenih dijelova prirode.

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01.01.2017. - 01.12.2019)

 

Vrijednost projekta: 13.163.900,53 HRK

 

Proračunski udio JU ŽRA122.137,20 HRK

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top