Firma

 

 

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije (JU ŽRA OBŽ) je osnovana temeljem Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14;123/17.) i Odluke Skupštine Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik  4/18.), s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Osječko-baranjske županije, kao javna ustanova za obavljanje poslova regionalnog koordinatora za područje Osječko-baranjske županije, odnosno trajno obavljanje registrirane djelatnosti. Osnivač JU ŽRA OBŽ je Osječko-baranjska županija.

 

JU ŽRA OBŽ je pravna osoba samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju, sukladno zakonu i propisima utemeljenim na zakonu i aktu o osnivanju, kao regionalni koordinator za područje Osječko-baranjske županije.

 

Kao regionalni koordinator naš zadatak je izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije te pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

 

Javna Ustanova županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije otvorila je u ožujku 2007. godine Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu, čiji se ured nalazi u Rue Montoyer 18/B 1000 Bruxelles u Belgiji. Glavni cilj ureda u Bruxellesu je osigurati snažnu zastupljenost regionalnih interesa Slavonije, Baranje i Srijema te lokalnih industrija i tvrtki. Zadatak predstavništva je, između ostalog, pružanje informacija o aktualnim događanjima u Bruxellesu relevantnim za županije i gradove Slavonije i Baranje s posebnim osvrtom na Europsku komisiju, Europski Parlament i Odbor regija.

 

Osim pružanja informacija, zadatak predstavništva Bruxellesa je uspostavljanje horizontalnih veza s drugim regijama i europskim institucijama, kako bi se pronašli hrvatski, europski i drugi međunarodni resursi te partneri za projekte i programe koji su važni za regiju. Predstavništvo također može razviti transnacionalne veze s drugim regijama EU-a kako bi promovirali međunarodnu i regionalnu suradnju i podržalo hrvatske tvrtke koje žele ući na europsko tržište. http://www.sbsoffice.eu/

 

Informacijski centar Europe Direct Osijek (EDIC Osijek) djeluje u sklopu Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije.

EDIC Osijek dio je europske mreže informacijskih centara Europe Direct koja predstavlja jedno od glavnih sredstava Europske unije za informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini. Svrha informacijskih centara Europe Direct je učiniti informacije lako dostupnima i omogućiti građanima da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centri dopunjuju i podupiru rad predstavništava Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta na lokalnoj i regionalnoj razini. Mrežom informacijskih centara Europe Direct upravlja Europska komisija. https://www.europedirect-osijek.eu/

 

 

 

 


 

 

 

Gdje se nalazimo

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top