Tehnička pomoć logo

 

 

 

 

„Tehnička pomoć JU ŽRA OBŽ 2019-2023“

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROJEKTA:  Tehnička pomoć JU ŽRA OBŽ 2019-2023

 

 

 

PROGRAMSKI OKVIR:

OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj / Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć

 

 

FINANCIRANJE:

Financiranje dijelom od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

 

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.092.387,67 kuna

 

 

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 27.278.529,45 kuna

 

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  2019.-2023.

 

 

SAŽETAK PROJEKTA:

Projekt će omogućiti adekvatno obavljanje aktivnosti regionalnog koordinatora koje su definirane Zakonom o regionalnom razvoju čl.25 (NN 123/17), što će rezultirati pravovremenom podrškom informiranju javnosti i jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata od značaja za razvoj županije, a sufinanciranih iz EU sredstava. Provedbom aktivnosti pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata jedinicama lokalne/regionalne samouprave i javnopravnim tijelima, informativno-edukativnim mjerama za širu javnost i potencijalne prijavitelje i edukativnim mjerama usmjerenim na jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora ostvariti će se ciljevi usmjereni na postizanje ravnomjernog regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije.

 

CILJEVI: 

 

Opći cilj projekta je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

 

Specifični cilj je podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI: 

1) Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti praćenja i izrada strateških dokumenata

2) Informativno-edukativne aktivnosti

3) Jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora

4) Upravljanje projektom

5) Promidžba i vidljivost

 

 

REZULTATI:

1) Razvijena mreža podrške javnopravnim tijelima na području Osječko-baranjske županije

2) Informirana javnost o mogućnostima i provedbi EU fondova i osigurana potpora jačanju kapaciteta javnopravnim tijelima na području Osječko-baranjske županije

3) Ojačani kapaciteti regionalnog koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata

 

 

DODATNE POVEZNICE:

 

http://www.strukturnifondovi.hr

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top