Amazon of Europe biciklistička ruta

Program: Interreg Danube Transnational Programme

Trajanje: 36 mjeseci, početak 1. lipnja 2018.

Ukupna vrijednost projekta: 3.176.000,00 €

Proračun RRA: 190.000,00 €

Partnerstvo: partnerstvo je sastavljeno od uravnotežene skupine organizacija koje predstavljaju uključene teritorije 5 zemalja uz Muru, Dravu i Dunav u planiranom rezervatu biosfere Europska Amazona. Partneri posjeduju tražene kompetencije koje se odnose na održivi turizam, biciklističke proizvode, zaštitu prirode i regionalni razvoj.

Slovenija

 1. Iskriva, Institut za razvoj lokalnih potencijala

 2. Općina Velika Polana kao predstavnik regije Pomurje

 Austrija

 3. WWF Austria

 4. Trail Angels

 5. Turistička zajednica Bad Radkersburg

 Hrvatska

 6. Turistička zajednica Međimurja

 7. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže Virovitičko-podravske županije

 8. Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

 9. Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

 10. WWF Adria

 Mađarska

 11. West-Pannon RDA Ltd.

 12. Balaton Uplands Nacionalni park

 13. Poduzetnički centar Somogy županije (SMVK)

 Srbija

 14.Grad Sombor

 15. Općina Apatin

Ciljevi: 700 kilometara dug zeleni pojas uz Muru, Dravu i Dunav je prvi transnacionalni rezervat biosfere proglašen od strane UNESCO-a koji uključuje 5 zemalja. Područje poznato kao "Europska amazona" povezuje skoro 1.000.000. hektara visokovrijednih prirodnih i kulturnih krajobraza u pograničnom području Slovenije, Austrije, Mađarske, Hrvatske i Srbije. kao takvo, ono predstavlja jedinstven teritorij "živih" rijeka za ljude i prirodu koje može biti iskorišteno u obliku cikloturizma koji je pogodan za osjetljive prirodne ekosustave.

Opći cilj projekta je razviti biciklističku rutu Europska Amazona kao krovni proizvod održivog turizma u rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav koja će osigurati ravnomjernu raspodjelu benefita za lokalno stanovništvo, posjetitelje i prirodu.

Osnovni izazovi na području su: ogromni potencijal rezervata biosfere, prirodne vrijednosti i ekosustavi uz nerazvijena područja te problemi nezaposlenosti i emigracija u ruralnim područjima; ograničena suradnja između (zaštićenih) područja u sferi turizma, nedostatak vodećeg proizvoda: neprepoznato i nepoznato područje za posjetitelje, nedostatak zajedničkog identiteta i povezanosti među rijekama- na ovom području i u Europi općenito; Biciklizam kao rastući oblik održivog turizma prikladnog za osjetljiva prirodna područja, povezanog sa ograničenom turističkom ponudom područja, nedostatne povezanosti između dobavljača, manjak znanja, kapaciteta i zajedničkog marketinga; Kako uspostaviti održivi dugotrajni sustav sa pravednom raspodjelom benefita za lokalno stanovništvo, posjetitelje i prirodu jer trenutno ne postoji valorizacija rezervata biosfere. 

Specifični ciljevi koji odgovaraju na te izazove su:  Razviti identifikaciju sa brandom "Europska Amazona" i podići rijeke kao odredište za odmor u prirodi; Razviti biciklističku rutu "Europska Amazona" kao krovni proizvod održivog turizma i povezati biciklističku rutu sa postojećom turističkom ponudom; Povećati kapacitete lokalnog turističkog sektora: edukacijama, podizanjem svijesti, promocijom, suradnjom itd.; Osigurati dugoročni sustav za financiranje rješenja koji su u skladu sa zaštitom prirode od naknade za rezervacije.

Glavni rezultati i ishodi

Glavni rezultat projekta je područje Europske Amazone- živućih rijeka za ljude i prirodu, prepoznatu kao premium područje za povezivanje sa prirodom sa biciklističkom rutom kao funkcionalnim krovnim proizvodom koji privlači ljubitelje prirode i obitelji, a ujedno osigurava "zelene" poslove za lokalno stanovništvo i financira rješenja koji su u skladu sa zaštitom prirode u zaštićenim područjima biosfere.

Rezultati projekta i povezani ishodi:

Rezultat 1: Uspostavljen organizacijski okvir za "Europska Amazona" biciklističku rutu, pojačana suradnja na području.

Povezani ishod: 1.1. Organizacijski i socijalni model odgovornosti za biciklističku rutu

Rezultat 2: Lokalno stanovništvo identificira se sa brandom "Europska Amazona" i vidi njezine prednosti, a posjetitelji prepoznaju "Europsku Amazonu" po njenim zadivljujućim prirodnim ljepotama i kulturnim atrakcijama.

Povezani ishod: 2.1. razvijen zajednički identitet; 2.2. medijska komunikacija: internetska stranica, karte, printani materijal; 2.3 AoE web/mobilna aplikacija sa GPS rutama; 2.4. prezentacije na sajmovima; 2.5. biciklistička studijska putovanja za B2B turističke operatore i medije; 2.6. izvješća sa putovanja u biciklističkim brošurama, a i časopisima i prezentacija rute u turističkim vodičima.

Rezultat 3: U potpunosti izgrađena biciklistička ruta "Europska Amazona" kroz 5 zemalja sa uspostavljenim sustavom rezervacija i programima za otkrivanje prirodnih i kulturnih atrakcija.

Povezani ishod: 3.1 definicija biciklističke rute (cijelih 700km rute); 3.2. definicija mjesta za znakove, odmorišta, mjesta za promatranje prirode itd.; 3.3. pripremljene karte i promotivni materijal; 3.4. koncept za komercijalizaciju proizvoda.

Rezultat 4: Biciklistička  ruta je funkcionalna sa znakovima, odmorištima, mjestima za promatranje prirode kao krovnim proizvodima integriranim u generalnu turističku ponudu područja; povećani kapaciteti lokalnih pružatelja turističkih usluga.

Povezani ishod: 4.1. Biciklistička ruta uspostavljena na terenu i pripremljena za bicikliste; znakovi, odmorišta, info točke; 4.2. program za podizanje kapaciteta za lokalne pružatelje turističkih usluga.

Rezultat 5: Uspostavljen održivi program za financiranje zaštićenih područja i održive lokalne inicijative od udjela u naknadama za rezervacije.

Povezani ishod: 5.1. razvijen međunarodni program održivosti.

Nadolazeće aktivnosti

WP2: Komunikacija i marketing

- interna komunikacija

- podizanje svijesti na području AoE- društveni marketing

- nacionalni i internacionalni marketing biciklističke rute

- implementacija događanja

WP3: Razvoj proizvoda

- socio-ekonomska analiza razvoja turističkih potencijala

- razvoj modela organizacijske i socijalne odgovornosti za biciklističku rutu

-  razvoj i implementacija integriranog, prekograničnog modela rezervacija i razvoja prekogranične mreže regionalnih centara za rezervacije

WP4: Razvoj rute u vidu zaštite prirode

- detaljan opis nabave 

- adaptacija rute

-razvoj GiS-a, lokacija za info točke, odmorišta i sl.

- razvoj karte

WP5: Implementacija biciklističke rute orijentirane prema zaštiti prirode

- razvoj biciklističke rute (znakovi, odmorišta, info točke) u Austriji, Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji

- ishođenje svih potrebnih dozvola

- aktivnosti podizanja kapaciteta

WP6: Program održivosti

- razvoj prekograničnog programa održivosti sa konkretnim rješenjima za održive lokalne inicijative za zaštitu prirode koje će se financirati iz udjela od rezervacija

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top